Træningen

"Der er kun to ting der er vigtige i Aikido: den første er at begynde, den anden er at fortsætte"

Det er vigtigt, at gøre sig klart at Aikido er en kampidræt, og at træningen derfor er fysisk krævende. Som begynder stilles der dog ingen særlige fysiske krav udover, at helbred, fysik og motorik skal være alment gode. 

Men selv med laveste fællesnævner er det vigtigt at nævne, at det er hårdt at træne aikido. Kroppen skal kunne tåle træningen og man skal være modtagelig for instruktion. 

Vores filosofi eller livsanskuelse tiltrækker mange til at ville træne aikido. Selvom filosofien og træningen går hånd i hånd, så er det først og fremmest den fysiske træning du vil møde først. Den første del af træningen er fysisk krævende hvor du skal lære det mest grundlæggende som omfatter forskellige faldteknikker, bevægelse, hurtighed og koordinering. 

Vi praktiserer ligestilling. Med det mener vi, at piger og drenge, kvinder som mænd træner sammen på lige vilkår. Det er ikke det samme som at sige, at du ikke vil møde modstand. For både kvinder og mænd vil der altid være en stærkere, højere eller hurtigere end én selv. Men nøglen til udvikling er at blive hinandens bedste samarbejdspartnere i træningen, så alle får noget ud af træningen. Det kræver kunnen og tillid at kunne give tilpas modstand eller være tilpas eftergivende, så alle får noget ud af træningen. Men hele præmissen for vores træning er, at lære at overkomme modstand og finde veje hvor vi kan vende denne modstand til vores fordel. 

 "Ligesom enhver rejse starter med et enkelt skridt, skal man starte på et eller andet tidspunkt. Det er rigtigt, at alt synes svært i starten ... men ingen evner, der er værd at have, kommer let!"

At studere aikido kræver en kontinuerlig indsats hvis du vil opnå resultater. Det er vigtigt at forstå, at kampkunst er en livsstil og ikke en hobby. Hvad er så forskellen på kampkunst og kampsport? Kampkunst har sit udspring i militær oprindelse, hvor kendetegnet er, at der ikke eksisterer sportslige momenter. Kampkunst blev anvendt til at optræne folk i krigsteknikker med henblik på krig og ikke med sport som formål.

Den fysiske træning indeholder elementer som kontrol, afslappethed, fleksibilitet og udholdenhed snarere end et fokus på styrketræning. Aikidoen styrker ikke kun enkelte muskler eller muskelgrupper, men styrker generelt hele kroppens muskeltone, masse og kraft - igennem koordineret bevægelse og balance.

I Aikido arbejder man sammen som et team. Positiv indlæring kan være svært, hvis man er bange eller usikker. Derfor er en gensidig respekt og tillid vigtigt. I træningen opbygger man i fællesskab hinanden, og uden en partners aktive deltagelse og samarbejde, kan det være svært at gennemfører en teknik og dermed udvikle sig.

For at træningen skal give resultater er det en nødvendighed, at du er fokuseret. En fokusering som opøver din koncentration og mentale tilstedeværelse. Du skal være fokuseret i træningen og sørge for at overholde etiketten og ikke mindst være en rollemodel for nye elever. Du skal udvise behørig respekt for alle elever, sempais og senseis som måtte være tilstede under træningen. Etiketten giver sikkerhed i træningen og indre ro til fokusering.

"Vi er alle lige-værd, men ikke lige-stillede. Sensei investere sit engagement og tid i din træning og derfor er det naturligt, at man udviser sin respekt og loyalitet"

Respekt og loyalitet

Når man kommer til dojoen træder du ind i et lille stykke Japan. Reglerne er anderledes her end i andre Danske foreninger. Vores traditioner bygger på gammel būshidō kodeks. I en dojo er hierarkiet meget tydelig og klar. Vi er alle lige-værd, men ikke lige-stillede. Sensei investere sit engagement og tid i din træning og derfor er det naturligt, at man udviser sin respekt og loyalitet.

Opmærksomhed
Kampkunst er også Shūgyō (dybdegående træning). Udtrykket Shūgyō betyder en stræben efter viden, læring, uddannelse og disciplin m.m. Det betyder at vi træner både på et åndeligt og et fysisk niveau.

Sikkerhed
Af sikkerhedshensyn må der ikke bæres smykker, armbånd, ringe, øreringe, halskæder, tørklæde eller synlige piercinger under træningen!

Fakta om træningen
I undervisningen vil der altid blive lagt vægt på Kihon – "grundlæggende træning", balance og stabilitet. Som nybegynder træner du i minimum seks måneder indtil dine instruktører indstiller dig til din første graduering (6.Kyu). Det forudsætter regelmæssig træning (min. to gange om ugen) i seks måneder, og at du derudover kan dit pensum og har styr på din faldteknik.

Hvor meget eller hvor lidt du træner er op til dig. Det blander vi os ikke i. De fleste af os er voksne mennesker som har studie, arbejde, familie osv. som skal gå op i en højere enhed. Kan du ikke træne regelmæssigt minimum to gange om ugen er det helt i orden. Men så må du blot forvente, at det vil tage længere tid, inden du vil blive indstillet til graduering.

Vi har to højtgraduerede Sensei´s, som på skift underviser om mandagen, onsdagen og fredagen. Det betyder for dig, at der er en stor bredde og faglighed i undervisningen. Ligeledes vil der altid være flere sempai´s til stede i undervisningen som kan hjælpe og vejlede dig.

Hvad forventer vi af dig?
Vi lægger vægt på, at alle medlemmer har eller udvikler en forståelse for samarbejdet i træningen – at alle er med til at tage ansvar for klubben og for sammenholdet.

Vi forventer at du er loyal over for vores Sensei, for vores dojo og vores grundværdier.

Vi følger alles udvikling på tæt hold. Vi investerer vores tid i din udvikling. Til gengæld forventer vi, at du arbejder hårdt på at udvikle og forbedre din aikido; at du er åben og villig til at skabe rum for udvikling.

Som elev skal du tage initiativet til kontakt med de ældre sempais og træne med dem, så du kan afkode deres teknik.

Al træning sker på eget ansvar. Lyt til dig selv og din krop og hav tillid til dine egne fornemmelser for rigtigt og forkert. Spørg hvis du er i tvivl. Vores undervisning er sikker så længe, at du følger instrukserne. Frederiksberg Aikido Klub er ikke ansvarlig for ulykker eller skader som følge af uopmærksomhed eller træning som ikke følger instruktørens anvisninger.
Det er op til den enkelte at være i en helbredstilstand som tillader at deltage i træningen.

Medlemskab og Kontingent
Kontingent betales den første i hver måned på klubbens konto Reg.nr. 2104 - 549 862 4768 (Nordea Bank)

Kontingent pr. måned er Kr. 200- (Ved indmeldelse skal der betales forud for 2 måneders træning + et årligt gebyr på Kr. 50 til Dansk Aikido Forbund). Jvf. vores vedtægter skal man betale kontingent uanset om man har trænet eller ej. 

Man skal betale kontingent for alle 12 måneder uanset om der er ferie eller helligdage hvor vi ikke tilbyder undervisning. Er man væk fra træning (pga. sygdom, skader, rejser) i mere end 5 måneder kan man overgå til passivt medlemskab (kr. 50,- pr. md.) og genoptage sin træning og fuldt medlemskab på helt normale vilkår når man kommer tilbage. 

Ønsker man ikke længere at træne og gerne vil melde sig ud - skal dette ske skriftligt til bestyrelsen. Har vi ikke modtaget din udmeldelse vil du forsat blive opkrævet kontingent. 

Skylder man for 3 måneders kontingent er man udelukket for videre træning og ønsker man at genoptage sin træning skal restancen være fuldt betalt samt man skal betale forud for yderlige 3 måneders træning. Bestyrelsen kan jvf. vores vedtægter vælge at udmelde en person som skylder mere end 3 måneders kontingent.

Fortryder man sit medlemskab kort efter indmeldelse og har været til 1 undervisningstime udover prøvetimen - får man ikke refunderet sit indskud. 

Har man af andre årsager efter sin indmeldelse slet ikke haft nogle undervisningstimer kan man inden for 3 måneder fra sin indmeldelse få refunderet 40% af sit indskud.

Facebook gruppe og elev-netværk 
Vores facebook gruppe er kun for vores medlemmer. Når vi har registeret din indmeldelse kan du ansøge om optagelse i gruppen og blive en del af vores interne netværk.

 

Har du flere spørgsmål til aikido og træningen så læs vores Spørgsmål og Svar - KLIK HER

Klik her og meld dig til en prøvetime - KLIK HER

Praktisk info

Adresse:
Frederiksberg Aikido Klub, Bülowsvejhallen, Bülowsvej 34. 1870 Frederiksberg C

Træningstider:

Mandag
18.30 - 19.30: Våbentræning - Fra 6 Kyu.
19.30 - 20.30: Aikido - Kropstræning

Onsdag
19.00 - 20.00: Aikido - Kropstræning
20.00 - 21.00: Våbentræning - Fra 6 Kyu

Fredag
17.30 - 19.30: Aikido - Kropstræning

Søndag
10.00 - 11.00: Børne Aikido
11.00 - 12.00: Børne Aikido
12.00 - 13.00 Unge Aikido 

Omklædning
Herre og Dame omklædning på 1.sal. (Husk sandaler eller badetøfler)

Træning
Træning foregår i den lille sal i stueetagen.

Pris
Indmeldelse koster 450 kr. (Børn 400 kr.) Det dækker to måneders træning og for voksne, et års medlemskab i Dansk Aikido Forbund. Herefter koster det 200 kroner om måneden at være medlem for både børn og voksen.