Træningen

Der er kun to ting der er vigtige i Aikido: den første er at begynde, den anden er at fortsætte.

Fysiske krav
Det er vigtigt, at gøre sig klart at Aikido er en kampsport, og at træningen derfor er fysisk krævende. Som begynder stilles der dog ingen særlige fysiske krav udover, at helbred, fysik og motorik skal være alment gode.

Den fysiske træning indeholder elementer som kontrol, afslappethed, fleksibilitet og udholdenhed snarere end et fokus på styrketræning. Aikidoen styrker ikke kun enkelte muskler eller muskelgrupper, men styrker generelt hele kroppens muskeltone, masse og kraft - igennem koordineret bevægelse og balance.

Aikido er samarbejde
I Aikido arbejder man sammen som et team. Positiv indlæring kan være svært, hvis man er bange eller usikker. Derfor er en gensidig respekt og tillid vigtigt. I træningen opbygger man i fællesskab hinanden, og uden en partners aktive deltagelse og samarbejde, kan det være svært at gennemfører en teknik og dermed udvikle sig.

For at træningen skal give resultater er det en nødvendighed, at du er fokuseret. En fokusering som opøver din koncentration og mentale tilstedeværelse. Du skal være fokuseret i træningen og sørge for at overholde etiketten og ikke mindst være en rollemodel for nye elever. Du skal udvise behørig respekt for alle elever, sempais og senseis som måtte være tilstede under træningen. Etiketten giver sikkerhed i træningen og indre ro til fokusering.

Respekt og loyalitet
Når man kommer til dojoen træder du ind i et lille stykke Japan. Reglerne er anderledes her end i andre Danske foreninger. Vores traditioner bygger på gammel būshidō kodeks. I en dojo er hierarkiet meget tydelig og klar. Vi er alle lige-værd, men ikke lige-stillede. Sensei investere sit engagement og tid i din træning og derfor er det naturligt, at man udviser sin respekt og loyalitet.

Opmærksomhed
Būdō er også Shūgyō (dybdegående træning). Udtrykket Shūgyō betyder en stræben efter viden, læring, uddannelse og disciplin m.m. Det betyder at vi træner både på et åndeligt og et fysisk niveau.

Sikkerhed
Af sikkerhedshensyn må der ikke bæres smykker, armbånd, ringe, øreringe, halskæder, tørklæde eller synlige piercinger under træningen!

Fakta om træningen
I undervisningen vil der altid blive lagt vægt på Kihon – "grundlæggende træning", balance og stabilitet. Som nybegynder træner du i minimum seks måneder indtil dine instruktører indstiller dig til din første graduering (6.Kyu). Det forudsætter regelmæssig træning (min. to gange om ugen) i seks måneder, og at du derudover kan dit pensum og har styr på din faldteknik.

Hvor meget eller hvor lidt du træner er op til dig. Det blander vi os ikke i. De fleste af os er voksne mennesker som har studie, arbejde, familie osv. som skal gå op i en højere enhed. Kan du ikke træne regelmæssigt minimum to gange om ugen er det helt i orden. Men så må du blot forvente, at det vil tage længere tid, inden du vil blive indstillet til graduering.

Vi har to højtgraduerede Sensei´s, som på skift underviser om mandagen, onsdagen og fredagen. Det betyder for dig, at der er en stor bredde og faglighed i undervisningen. Ligeledes vil der altid være flere sempai´s til stede i undervisningen som kan hjælpe og vejlede dig.

Hvad forventer vi af dig?
Vi lægger vægt på, at alle medlemmer har eller udvikler en forståelse for samarbejdet i træningen – at alle er med til at tage ansvar for klubben og for sammenholdet.

Vi forventer at du er loyal over for vores Sensei, for vores dojo og vores grundværdier.

Vi følger alles udvikling på tæt hold. Vi investerer vores tid i din udvikling. Til gengæld forventer vi, at du arbejder hårdt på at udvikle og forbedre din aikido; at du er åben og villig til at skabe rum for udvikling.

Som elev skal du tage initiativet til kontakt med de ældre sempais og træne med dem, så du kan afkode deres teknik.

Al træning sker på eget ansvar. Lyt til dig selv og din krop og hav tillid til dine egne fornemmelser for rigtigt og forkert. Spørg hvis du er i tvivl. Vores undervisning er sikker så længe, at du følger instrukserne. Frederiksberg Aikido Klub er ikke ansvarlig for ulykker eller skader som følge af uopmærksomhed eller træning som ikke følger instruktørens anvisninger.
Det er op til den enkelte at være i en helbredstilstand som tillader at deltage i træningen.

Medlemskab og Kontingent
Kontingent betales den første i hver måned på klubbens konto Reg.nr. 2104 - 549 862 4768 (Nordea Bank)

Kontingent pr. måned er Kr. 200- (Ved indmeldelse skal der betales forud for 2 måneders træning + et årligt gebyr på Kr. 50 til Dansk Aikido Forbund). Jvf. vores vedtægter skal man betale kontingent uanset om man har trænet eller ej. 

Man skal betale kontingent for alle 12 måneder uanset om der er ferie eller helligdage hvor vi ikke tilbyder undervisning. Er man væk fra træning (pga. sygdom, skader, rejser) i mere end 5 måneder kan man overgå til passivt medlemskab (kr. 50,- pr. md.) og genoptage sin træning og fuldt medlemskab på helt normale vilkår når man kommer tilbage. 

Ønsker man ikke længere at træne og gerne vil melde sig ud - skal dette ske skriftligt til bestyrelsen. Har vi ikke modtaget din udmeldelse vil du forsat blive opkrævet kontingent. 

Skylder man for 3 måneders kontingent er man udelukket for videre træning og ønsker man at genoptage sin træning skal restancen være fuldt betalt samt man skal betale forud for yderlige 3 måneders træning. Bestyrelsen kan jvf. vores vedtægter vælge at udmelde en person som skylder mere end 3 måneders kontingent.

Fortryder man sit medlemskab kort efter indmeldelse og har været til 1 undervisningstime udover prøvetimen - får man ikke refunderet sit indskud. 

Har man af andre årsager efter sin indmeldelse slet ikke haft nogle undervisningstimer kan man inden for 3 måneder fra sin indmeldelse få refunderet 40% af sit indskud.

Facebook gruppe og elev-netværk 
Vores facebook gruppe er kun for vores medlemmer. Når vi har registeret din indmeldelse kan du ansøge om optagelse i gruppen og blive en del af vores interne netværk.

 

Har du flere spørgsmål til aikido og træningen så læs vores Spørgsmål og Svar - KLIK HER

Klik her og meld dig til en prøvetime - KLIK HER

Praktisk info

Adresse:
Frederiksberg Aikido Klub, Bülowsvejhallen, Bülowsvej 34. 1870 Frederiksberg C

Træningstider:

Mandag
18.30 - 19.30: Våbentræning - Fra 6 Kyu.
19.30 - 20.30: Aikido - Kropstræning

Onsdag
19.00 - 20.00: Aikido - Kropstræning
20.00 - 21.00: Våbentræning - Fra 6 Kyu

Fredag
17.30 - 19.30: Aikido - Kropstræning

Søndag
10.00 - 11.00: Børne Aikido
11.00 - 12.00: Aikido
- Kropstræning

Omklædning
Herre og Dame omklædning på 1.sal. (Husk sandaler eller badetøfler)

Træning
Træning foregår i den lille sal i stueetagen.

Pris
Indmeldelse koster 450 kr. (Børn 400 kr.) Det dækker to måneders træning og for voksne, et års medlemskab i Dansk Aikido Forbund. Herefter koster det 200 kroner om måneden at være medlem for både børn og voksen.