Træningen

sophieaikido

"Der er kun to ting der er vigtige i Aikido: den første er at begynde, den anden er at fortsætte"

Det er vigtigt, at gøre sig klart at Aikido er en kampidræt, og at træningen derfor er fysisk krævende. Som begynder stilles der dog ingen særlige fysiske krav udover, at helbred, fysik og motorik skal være alment gode. 

Men selv med laveste fællesnævner er det vigtigt at nævne, at det er hårdt at træne aikido. Kroppen skal kunne tåle træningen og man skal være modtagelig for instruktion. 

Som ny i aikido starter du med hvidt bælte og hvis du træner min. 2 gange om ugen i 6 - 8 måneder kan du blive indstillet til din første graduering (6. kyu). Herefter har du mulighed for endnu flere træninger om ugen. 

Vores filosofi eller livsanskuelse tiltrækker mange til at ville træne aikido. Lad os slå det fast med det samme. Aikido er ikke dans, yoga eller meditation. Det er heller ikke MMA, Krav Maga eller en af de andre moderne og såkaldte nye selvforsvars former. Aikidoen er unik kampidræt set i en Japansk historisk kontekst med dybe rødder i budo, shinto og Japansk filosofi.

Selvom filosofien og træningen går hånd i hånd, så er det først og fremmest den fysiske træning du vil møde først. Den første del af træningen er fysisk krævende hvor du skal lære det mest grundlæggende som omfatter forskellige faldteknikker, bevægelse, hurtighed og koordinering. Derefter skal du i et øvelsesscenarie lære at forsvare dig mod din træningspartner.

Nøglen til udvikling er at blive hinandens bedste samarbejdspartnere i træningen, så alle får noget ud af træningen. Det kræver kunnen og tillid at kunne give tilpas modstand eller være tilpas eftergivende, så alle får noget ud af træningen. Men hele præmissen for vores træning er, at lære at overkomme modstand og finde veje hvor vi kan vende denne modstand til vores fordel. 

 "Ligesom enhver rejse starter med et enkelt skridt, skal man starte på et eller andet tidspunkt. Det er rigtigt, at alt synes svært i starten ... men ingen evner, der er værd at have, kommer let!"

At studere aikido kræver en kontinuerlig indsats hvis du vil opnå resultater - ligesom med alt andet i livet. Aikido handler ikke om at vinde over andre, men at blive den bedste version af sig selv. I (kamp)kunsten bruger vi energien og fokus på at ”vinde over sig selv”/at have kontrol over sig selv, og hvor den allerstørste udfordring er arbejdet med sig selv og at se de muligheder og åbninger der ligger i en reel konflikt.

I Aikido arbejder man sammen som et team. Positiv indlæring kan være svært, hvis man er bange eller usikker. Derfor er en gensidig respekt og tillid vigtigt. I træningen opbygger man i fællesskab hinanden, og uden en partners aktive deltagelse og samarbejde, kan det være svært at gennemfører en teknik og dermed udvikle sig.

For at træningen skal give resultater er det en nødvendighed, at du er fokuseret. En fokusering som opøver din koncentration og mentale tilstedeværelse. Du skal være fokuseret i træningen og sørge for at overholde etiketten og ikke mindst være en rollemodel for nye elever. Du skal udvise behørig respekt for alle elever, sempais og senseis som måtte være tilstede under træningen. Etiketten giver sikkerhed i træningen og indre ro til fokusering.

"(...) Det er ikke, hvad du gennemgår, der betyder noget, men hvordan du gennemgår det"

Respekt og loyalitet

Når man kommer til dojoen træder du ind i et lille stykke Japan. Reglerne er anderledes her end i andre Danske foreninger. Vores traditioner bygger på gammel būshidō kodeks. I en dojo er hierarkiet meget tydelig og klar. Vi er alle lige-værd, men ikke lige-stillede. Sensei investere sit engagement og tid i din træning og derfor er det naturligt, at man udviser sin respekt og loyalitet.

Opmærksomhed
Kampkunst er også Shūgyō (dybdegående træning). Udtrykket Shūgyō betyder en stræben efter viden, læring, uddannelse og disciplin m.m. Det betyder at vi træner både på et åndeligt og et fysisk niveau. Herunder er også god personlig hygiejne. At du vedligeholder dit træningsudstyr og at din træningsdragt altid er ren. 

Sikkerhed
Af sikkerhedshensyn må der ikke bæres smykker, armbånd, ringe, øreringe, halskæder, tørklæde eller synlige piercinger under træningen!

Fakta om træningen
I undervisningen vil der altid blive lagt vægt på Kihon – "grundlæggende træning", balance og stabilitet. Som nybegynder træner du i minimum seks måneder indtil dine instruktører indstiller dig til din første graduering (6.Kyu). Det forudsætter regelmæssig træning (min. to gange om ugen) i seks måneder, og at du derudover kan dit pensum og har styr på din faldteknik.

Hvor meget eller hvor lidt du træner er op til dig. Det blander vi os ikke i. De fleste af os er voksne mennesker som har studie, arbejde, familie osv. som skal gå op i en højere enhed. Kan du ikke træne regelmæssigt minimum to gange om ugen er det helt i orden. Men så må du blot forvente, at det vil tage længere tid, inden du vil blive indstillet til graduering.

Vi har to højtgraduerede Sensei´s, og deres instruktører som på skift underviser om mandagen, onsdagen og søndagen. Det betyder for dig, at der er en stor bredde og faglighed i undervisningen. Ligeledes vil der altid være flere sempai´s til stede i undervisningen som kan hjælpe og vejlede dig.

"Vi er, hvad vi gør igen og igen. Dygtighed er altså ikke en handling, men en vane."

Hvad forventer vi af dig?
Vi lægger vægt på, at alle medlemmer har eller udvikler en forståelse for samarbejdet i træningen – at alle er med til at tage ansvar for klubben og for sammenholdet.

Vi forventer at du er loyal over for vores Sensei, for vores dojo og vores grundværdier.

Vi følger alles udvikling på tæt hold. Vi investerer vores tid i din udvikling. Til gengæld forventer vi, at du arbejder hårdt på at udvikle og forbedre din aikido; at du er åben og villig til at skabe rum for udvikling.

Som elev skal du tage initiativet til kontakt med de ældre sempais og træne med dem, så du kan afkode deres teknik.

Al træning sker på eget ansvar. Lyt til dig selv og din krop og hav tillid til dine egne fornemmelser for rigtigt og forkert. Spørg hvis du er i tvivl. Vores undervisning er sikker så længe, at du følger instrukserne. Frederiksberg Aikido Klub er ikke ansvarlig for ulykker eller skader som følge af uopmærksomhed eller træning som ikke følger instruktørens anvisninger.

Praktisk info

Adresse:
Frederiksberg Aikido Klub, Bülowsvejhallen, Bülowsvej 34. 1870 Frederiksberg C

Træningstider:

Mandag 
18:30 - 20:00 Avanceret træning
20:15 - 21:15 Basis træning (Begynder)

Onsdag
17:30 - 18:30 Junior træning
18:30 - 20:00 Avanceret træning
20:15 - 21:15 Basis træning (Begynder)

Søndag 
10:00 - 11:00 Børne træning 
11:00 - 12:00 Unge træning
12:30 - 13.30 Våbentræning (Forbeholdt)

Omklædning
Herre og Dame omklædning på 1.sal. (Husk sandaler eller badetøfler)

Træning
Træning foregår i den lille sal i stueetagen.